Program profilaktyki raka szyjki macicy – cytologia

Programem tym objęte są kobiety w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy.

Badanie wykonywane jest bez skierowania.

Wizyta w  ramach programu zawiera:

  • rejestrację kobiety z ustalonej grupy wiekowej,
  • wypełnienie przez nią ankiety,
  • badanie ginekologiczne,
  • pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego,
  • przesłanie materiału do pracowni patomorfologii w celu dokonania oceny,
  • edukacja w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy,
  • wynik badania, ocena, dalsze postępowanie.

W przypadku prawidłowego wyniku i braku czynników ryzyka zaleca się ponowne zgłoszenie się na badanie po trzech latach.

Do programu zarejestrować się można telefonicznie.

Kontakt

Telefon

Tel: (42) 719 92 30
Tel: (42) 719 90 86
Tel: (42) 710 54 40
Tel: (42) 719 90 87

E-mail

biuro@medico-strykow.pl

Adres

ul. Targowa 16
95-010 Stryków