Medycyna pracy

Oferujemy wykonanie kompleksowych badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych zgodnie z występującymi w miejscu pracy narażeniami.
Badania z zakresu medycyny pracy wykonujemy w ramach umowy zawartej z zakładem pracy w wyznaczonych terminach w środy i piątki naprzemiennie.

N

Oferujemy:

  • Badania wstępne, okresowe, kontrolne
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne (książeczka zdrowia)
  • Badania kierowców ( sam. służbowy katB lub własny do celów służbowych)
  • Badania psychotechniczne (wózek widłowy- na miejscu)
  • Badania laboratoryjne
  • Audiometria
  • Spirometria
  • badanie wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe
N

Lekarze

  • lek. Andrzej Janaszewski – specjalista medycyny pracy, specjalista chorób wewnętrznych

Kontakt

Telefon

Tel: (42) 719 92 30
Tel: (42) 719 90 86
Tel: (42) 710 54 40
Tel: (42) 719 90 87

E-mail

biuro@medico-strykow.pl

Adres

ul. Targowa 16
95-010 Stryków