Koordynator transportu: Dawid Lipiński tel.  kom. 501 144 932

dawid.lipinski@strykow.pl – Urząd Miejski w Strykowie:

poniedziałek-środa – 8:00-16:00

czwartek 7:00-16:00

piątek – 8:00-15:00